Putter Carduelis carduelis

Familie: Vinkachtigen (Fringillidae)
Grootte: 13 tot 15 cm
Biotoop Tuinen, parken en braakliggende terreinen
Herkomst: Hele jaar aanwezig
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp