Watersnip Gallinago gallinago

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 24 tot 28 cm
Biotoop Moeras en weide
Herkomst: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker in groot aantal, wintervogel in vrij klein aantal
Foto gemaakt in: Uden

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp