Strandplevier Charadrius alexandrinus

Familie: Plevieren (Charadriidae)
Grootte: 15 tot 17 cm
Biotoop Kust, wad en zee
Herkomst: Zomergast, Schaarse broedvogel; doortrekker in klein aantal
Foto gemaakt in: Brouwersdam en Fuerteventura