Steenloper Arenaria interpres

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 23 cm
Biotoop Kust, wad, zee
Herkomst: Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal; zomergast in klein aantal
Foto gemaakt in: Brouwersdam