Oeverloper Actitis hypoleucos

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 19 cm
Biotoop Beken en meren, gorzen en slikken kust, moeras, oevers, plassen, rivieren, zee
Herkomst: Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal
Foto gemaakt in: Erp en Lauwersmeer