Krombekstrandloper Calidris ferruginea

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 18 tot 21 cm
Biotoop Intergetijdenzone, kust, wad
Herkomst: Krombekstrandlopers broeden in Rusland langs de Barentszee. Doortrekker in kleine aantallen
Foto gemaakt in: Petten