Koereiger Bubulcus ibis

Familie: Reigers (Ardeidae)
Grootte: 45 tot 55 cm
Biotoop Moerassen en agrarisch gebied
Herkomst: Dwaalgast in Nederland
Foto gemaakt in: Ospel, Grote peel