Kievit Vanellus vanellus

Familie: Plevieren (Charadriidae)
Grootte: 28 tot 30 cm
Biotoop Weide en akkers
Herkomst: Hele jaar aanwezig, in de winter naar de kust trekkend, bij erge koude verder naar het zuiden
Foto gemaakt in: Veghel