Kanoet Calidris canutus

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 23 tot 26 cm
Biotoop Toendra en wadden
Herkomst: Doortrekker en wintergast in groot aantal; zomergast in vrij klein aantal
Foto gemaakt in: Terschelling

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp