Grutto Limosa limosa

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 37 tot 44 cm
Biotoop Vochtige weiden en kuststreken
Herkomst: Zomergast (april tot oktober)
Foto gemaakt in: Lauwersmeer

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp