Groenpootruiter Tringa nebularia

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 31 tot 35 cm
Biotoop Wadden, slikken en moerassen
Herkomst: Doortrekker (april-mei) en (juli-november)
Foto gemaakt in: Erp en Veghel

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp