Bosruiter Tringa glareola

 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 18 tot 21 cm
Biotoop Moeras, hoogveen, moddervlaktes en graslanden
Herkomst: Doortrekker in vrij klein aantal;  broedvogel van Noord-Europa en het aangrenzende boreale gebied van AziŽ
Foto gemaakt in: Lauersmeer

Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp