Bonte strandloper

Calidris alpina

Een bonte strandloper tussen de vele Drieteenstrandlopers

Donkere vogel is een Bonte strandloper andere zijn Drieteenstrandlopers.

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 19 cm.
Biotoop Gorzen en slikken, hoogveen, intergetijdenzone, kust, strand, wad en zee.
Herkomst: Bonte strandlopers broeden op hoogvenen, blauwgraslanden en andere plaatsen met een korte vegetatie.
Foto gemaakt in: Denemarken en Brouwersdam (Renesse)

Copyright 2004- Carel van der Sanden