Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Familie: Plevieren (Charadriidae)
Grootte: 18 tot 20 cm
Biotoop Zand en kiezelstranden
Herkomst: Schaarse broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal; wintervogel in zeer klein aantal
Foto gemaakt in: Denemarken

Copyright 2004- Carel van der Sanden