Grote mantelmeeuw

Larus marinus

Familie: Meeuwen (Laridae)
Grootte:  61-74 cm.
Biotoop Zeekust en meren.
Herkomst: Schaarse broedvogel in Nederland. Het meeste een overwinteraar.
Foto gemaakt in: Denemarken

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp